علوم انسانیفقه و حقوق

طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان

طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیاندسته: فقه،حقوق،الهیات
موضوعات : علوم انسانی ، فقه و حقوق
فرمت فایل: doc به صورت تحقیق می باشد .
حجم فایل: ۱۹۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶۸

هدف از این پایان نامه بررسی طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان شیخ طوسی می باشد

 

قیمت فایل فقط ۱۴۹,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

 

طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان

چکیده:
در طول تاریخ اسلام فقهاء ومفسرین بزرگ همواره در سعی و تلاش بوده اند تا با بهره گیری از    شیوه های مختلف ، حقیقت قرآن را بیش از پیش شناخته و آن را در جهت تنویر افکار مسلمانان نسبت به آیات نورانی قرآن ، ارائه نمایند .از جمله علمای بزرگی که در جهت تحقق این موضوع اقدامات بسیار مؤثری داشته و گامهای بزرگی در این مسیر برداشته ، شیخ طوسی بوده است که حاصل تمام تفکرات و اندیشه های تفسیریش را می توان در کتاب تفسیر «التبیان» که امروزه اوّلین و یکی از معتبرترین نفاسیر شیعی است مشاهده نمود .برای پی بردن به تفکرات شیخ طوسی ابتدا ابعاد شخصیتی و اجتماعی و علمی او مورد بررسی و سپس مبانی و ادله ای که پایه و اساس تفسیر «التبیان» را تشکیل می دهد مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . حاصل این دو موضوع به تفسیر «التبیان» ویژگی های خاصی داده است که در قالب شیوه ها و روشهای مختلف ارائه شده است .شیخ طوسی استنباط خود از آیات الاحکام را بر اساس روشهای عقلی و نقلی پایه گذاری و از این طریق حکم قطعی آیات را بیان کرده است . علاوه بر این با رجوع به روش فقهاء و مفسرین بزرگ دیگر گاهی دیدگاه آنان را مورد نقد و گاهی در جهت انطباق با دیدگاه خود از آن ها استفاده نموده است . گرایش به مطالعه تطبیقی و رجوع به نظرات مطرح در مذاهب مختلف شیوه استنباط شیخ را از سایر   روش های دیگر متمایز نموده است .

مقدمه طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان

هنگامی که انسان پا به عرصه وجود می گذارد و از مرحله وجود بالقوه به مرحله بالفعل می رسد ، همواره میان دو راه و روش سیر می کند . شکوفایی این امر زمانی است که او به سن معرفت و تشخیص حق از باطل می رسد . این دو راه یا به انسانیت او منجر می گردد و یا به حیوانیت او و این دو راه و روش همان «طریق الهی» و یا «طریق بشری» است .بشر با چنگ زدن به خط و مشی الهی به اصل وجود خویش پی برده و به هدف خلقت و ارزش زندگی و کمال واقعی خویش می رسد و آن راهی است که موجب سعادت انسان می شود و تحقّق این امر زمانی است که انسان آن را بشناسد .از آنجا که لطف الهی اقتضا می کند که انسان را با خط و مشی خویش آشنا کند تا بتواند او را بهتر بشناسد لذا موجبات شناخت خویش را نیز فراهم کرده و آن را در قالب وحی توسط رسولانی که حاملان آن هستند به مردم ابلاغ نموده و سبب سعادتمندی آن ها را در جهان آخرت فراهم می سازد .
اما خط و مشی بشری ، غالباً ساخته و پرداخته ذهن بشر  و معمولاً ظنّی است  اگر در مسیر پیمودن راه حق و کشف حقیقت از وحی و یا حاملان وحی کمک نگیرد ، به گمراهی و ضلالت می انجامد و سبب نابودی او را فراهم می سازد .برای اینکه راه حقیقت آشکار شود و دسترسی به خط و مشی الهی آسان تر گردد، باید از معجزه بزرگ الهی یعنی قرآن ، سنّت بهره گرفت تا با استنباط صحیح بتوان به آن هدف نائل شود.
فهرست مطالب طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان
چکیده ۱
مقدمه (هدف ، پیشینه ، روش) ۲
فصل اول : گذری بر زندگی شیخ طوسی

مقدمه۶

۱-۱ سیری در زندگی فردی شیخ طوسی۶

۱-۱-۱ محل تولد۶

۱-۱- ۲ مذهب شیخ۶

۱-۱-۳ محل تحصیل شیخ۸

۱-۱-۳-۱ عواملی که سبب تکامل و پیمودن مدارج عالی علمی شیخ طوسی گردید۹

۱-۲ سیری بر زندگی اجتماعی شیخ طوسی۹

۱-۲-۱ هجرت به بغداد۹

۱-۲-۲ مشایخ شیخ طوسی ۱۱

۱-۲-۳ شیخ طوسی در زمان حیات سید مرتضی۱۱

۱-۲-۴ فرزندان شیخ۱۲

۱-۲-۵ شاگردان شیخ ۱۳

۱-۲-۶ هجرت از بغداد به نجف۱۴

۱-۲-۷ وفات شیخ۱۷

۱-۳ ابعاد شخصیّتی شیخ طوسی در مجامع علمی۱۸

۱-۳-۱ شیخ طوسی از دیدگاه خاورشناسان۲۰

۱-۴ آثار و تألیفات شیخ طوسی۲۲

نتیجه ۲۶

 

 

فصل دوم : ویژگی های آیات الاحکام در «التبیان»

مقدمه۲۸

۲-۱ انگیزه شیخ طوسی از تألیف التبیان۲۹

۲-۲ تعریف حکم شرعی در نظر شیخ طوسی ۳۰

۲-۳ دیدگاه شیخ و سایر فقهاء نسبت به احکام شرعی۳۲

۲-۴ ویژگی های ظاهری تفسیر التبیان۳۳

۲-۵ توصیف اجمالی التبیان ۳۵

۲-۶ تعداد آیات الاحکام در تفسیر «التبیان»۳۷

۲-۷ نگرش کلی در تشریعی بودن آیات الاحکام۳۹

۲-۸ دیدگاه شیخ در تشریعی بودن آیات الاحکام در «التبیان»۴۱

۲-۱ آمار آیات فقهی در تفسیر «التبیان» شیخ طوسی۴۴

۲-۹ ویژگی های محتوایی تفسیر التبیان ۴۵

۲-۱۰ مقایسه تفسیر «التبیان» با برخی از تفاسیر متقدمین۴۸

۲-۲ مشترکات تفسیر «التبیان» با سایر تفاسیر ۴۹

۲-۱۱ منابع تفسیر التبیان ۵۰

۲-۱۱-۱ منابع تفسیری ۵۰

۲-۱۱-۲ منابع قراءات و لغت و نحو۵۱

نتیجه۵۲

فصل سوم : مبانی استنباط شیخ طوسی در تفسیر التبیان

مقدمه۵۴

۳-۱ تعریف واژه۵۴

۳-۲ قرآن۵۵

۳-۲-۱ حجّیت قرآن۵۶

۳-۲-۱-۱ از طریق قرآن۵۶

۳-۲-۱-۲ از طریق روایات۵۹

۳-۲-۱-۳ از طریق عقل۶۰

۳-۳ اهمیّت و حجّیت قرآن از دیدگاه شیخ طوسی۶۱

۳-۴ سنّت۶۴

۳-۵ حجّیت روایات از نظر شیخ۶۵

۳-۶ دیدگاه شیخ درباره خبر متواتر۶۶

۳-۷ حجّیت خبر واحد نزد فقهای امامیه۶۷

۳-۸ حجّیت خبر واحد در نظر شیخ طوسی۶۷

۳-۹ عقل۶۸

۳-۱۰ تاریخچه عقل۶۹

۳-۱۱ اقسام مدرکات عقلی۷۰

۳-۱۲ حجّیت عقل۷۰

۳-۱۳ عقل در نگاه شیخ طوسی۷۲

۳-۱۴ اجماع۷۳

۳-۱۵ تعریف واژه۷۳

۳-۱۶ اقسام اجماع در اصطلاح۷۳

۳-۱۷ اجماع در میان فقهای امامیه۷۴

۳-۱۸ اجماع از نظر فقهاء عامّه۷۵

۳-۱۸-۱ دلیل فقهاء عامّه از قرآن۷۵

۳-۱۸-۲ دلیل قائلین به اجماع از سنّت۷۶

۳-۱۹ حجّیت اجماع در نزد شیخ طوسی۷۶

۳-۲۰ عرف۷۸

۳-۲۱ تعریف واژه۷۸

۳-۲۲ اقسام عرف۷۹

۳-۲۳ کاربرد عرف۷۹

۳-۲۴ حجّیت و ادله عرف۷۹

۳-۲۵ عرف از نظر شیخ طوسی۸۰

۳-۲۶ قیاس۸۲

۳-۲۷ قیاس در نگاه ائمه معصومین (ع)۸۲

۳-۲۸ حجّیت قیاس از نظر فقهاء سنّی۸۳

۳-۲۹ شیخ طوسی و قیاس۸۵

۳-۳۰ استحسان۸۶

۳-۳۰-۱ تعریف واژه استحسان۸۶

۳-۳۱ تاریخچه استحسان۸۷

۳-۳۲ حجّیت استحسان در میان فقهای سنّی۸۸

۳-۳۲-۱ استدلال قائلین به حجّیت استحسان از قرآن۸۹

۳-۳۲-۱-۱ نقد قائلین به عدم حجّیت استحسان۹۰

۳-۳۲-۲ استدلال قائلین به حجّیت استحسان از سنّت۹۰

۳-۳۲-۲-۱ نقد قائلین به عدم حجّیت استحسان از سنّت۹۰

۳-۳۲-۳ استدلال قائلین به حجّیت استحسان از اجماع۹۱

۳-۳۲-۳-۱ نقد قائلین به عدم حجّت استحسان از اجماع۹۱

۳-۳۳ استحسان از دیدگاه شیخ طوسی۹۱

۳-۳۴ مصالح مرسله و قاعده استصلاح۹۳

۳-۳۴-۱ مصالح در نزد فرق و مذاهب۹۳

۳-۳۵ ادله قائلین به مصالح مرسله۹۴

۳-۳۵-۱ استدلال به عقل برای مصالح مرسله۹۵

 

فصل چهارم : روشهای شیخ طوسی در تفسیر التبیان

مقدمه۱۰۱

۴-۱ روش تفسیری طوسی از زبان خویش۱۰۱

۴-۲ روش قرآن به قرآن ۱۰۳

۴-۲-۱ احکام وضو۱۰۳

۴-۲-۲ احکام کلاله به روش تفسیر قرآن به قرآن۱۰۵

۴-۲-۳ احکام نماز در مساجد به روش قرآن به قرآن۱۰۶

۴-۳ تفسیر قرآن به سنت ۱۰۸

۴-۳-۱ احکام نافله به روش قرآن به حدیث ۱۰۸

۴-۳-۲ احکام خمس به روش تفسیر قرآن به حدیث۱۱۰

۴-۳-۳ احکام اوقات نماز به روش تفسیر قرآن به حدیث۱۱۱

۴-۳-۴ تعمیم مصادیق «المیسر» به روش تفسیر روایی ۱۱۳

۴-۳-۵ نسخ احکام قبله به روش تفسیر روایی ۱۱۴

۴-۴ جایگاه قرائت در تفسیر فقهی شیخ ۱۱۶

۴-۵ آیات کلامی در تفسیر استنباطی شیخ۱۱۷

۴-۶ نقد روایات با روش اجتهادی ۱۱۸

۴-۷ اهمیّت ذبح در تفسیر فقهی شیخ ۱۲۱

۴-۸ جایگاه «نسخ» در تفسیر فقهی شیخ ۱۲۲

۴-۹ قطع دست سارق به روش اجماع فرقه محقّه ۱۲۴

۴-۱۰ احکام مال یتیم به روش اصولی۱۲۶

۴-۱۱ حمل آیه بر عموم به روشهای گوناگون ۱۲۸

 

 

فهرست به صورت کامل در فایل موجود می باشد و در اینجا برخی از موضوعات گفته شده است . امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد و نهایت استفاده صورت گیرد .
خوشحال خواهیم شد که در مورد این مطلب از طریق نظرات ، نظر خودتان را با ما به اشتراک بگذارید .

 

 

قیمت فایل فقط ۱۴۹,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن