علوم انسانیفقه و حقوق

حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی

حقوق بیگانگان در اسناد بین المللیموضوع : علوم انسانی ، فقه و حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۲۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۴۶ صفحه

هدف از این پایان نامه که به صورت یک تحقیق می باشد بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی می باشد

قیمت فایل فقط ۱۲۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

 

حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند.

مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون۱۹۵۱ ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند.

مقدمه حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی

۱٫ ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن، جداست.

۲٫ بیگانگان را می توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود از جمله: از نظر شخصیت که از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسان ها هستند که حقوق و تکالیف آنها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین گردد. که حقوق و تکالیفشان بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده ی قراردادهای میان دولت ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین المللی مشخص می گردد.

 

بقیه موارد در فایل دانلودی قابل دسترس خواهد بود .

فهرست مطالب حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی

 

مقدمه: ۱

الف: طرح مسأله ۱

ب) سؤالات تحقیق ۲

ج) فرضیات ۳

د) سوابق ۴

ه) اهداف تحقیق ۴

و) روش تحقیق ۴

بخش اول:مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر ۶

فصل اول: مفاهیم اصلی ۷

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه ۷

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی ۷

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر ۱۰

تعریف تعهد بین المللی ۱۱

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه ۱۶

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان ۲۰

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن ۲۵

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت ۲۹

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران ۳۰

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری ۳۸

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل ۴۵

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر ۴۵

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی ۴۶

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت ۴۹

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۵۱

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک ۵۴

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان ۵۶

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه ۶۲

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها ۶۲

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه ۶۷

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر ۷۲

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص ۷۴

بخش دوم: وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان ۸۲

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت ۸۳

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان ۸۳

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک ۸۸

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان ۹۰

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان ۹۴

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان ۹۹

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت ۱۰۴

گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها ۱۰۵

گفتار۲: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی ۱۰۷

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی ۱۱۱

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی ۱۱۱

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه ۱۱۶

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی ۱۲۰

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۲۷

الف) نتیجه گیری ۱۲۷

ب) پیشنهادات ۱۳۲

منابع و مآخذ ۱۳۴

الف) منابع فارسی: ۱۳۴

کتب: ۱۳۴

مقالات و پایان نامه ها: ۱۳۶

ب) منابع لاتین: ۱۳۷

ج) اسناد بین المللی ۱۳۹

قیمت فایل فقط ۱۲۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا