علوم انسانیفقه و حقوق

بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوقدسته: فقه
موضوع : علوم انسانی ، فقه و حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۸۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۴ صفحه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران بصورت کامل و جامع می باشد

 

 

قیمت فایل فقط ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

 

بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

 

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، ۳۵) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

مقدمه بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست.

تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

فهرست بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

مقدمه ۱

الف) بیان مسئله ۳

ب) ضرورت انجام تحقیق ۴

ج) اهداف تحقیق ۵

چ) سوالات تحقیق ۵

هـ) فرضیه های تحقیق ۶

د) روش تحقیق ۷

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۷

ه) ساختار تحقیق ۸

فصل اول: کلیات

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری ۱۰

مبحث اول: مفهوم داوری ۱۰

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری ۱۰

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری ۱۲

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۱۲

بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران ۱۳

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق ۱۵

گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه ۱۵

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران ۱۸

مبحث سوم: مستندات داوری ۲۰

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه ۲۰

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران ۲۴

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری ۲۸

گفتار اول: محاسن داوری ۲۸

گفتار دوم: معایب داوری ۳۰

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق

مبحث اول: شرایط و صفات داور ۳۶

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه ۳۶

بند اول: صفات مختص داوران ۳۸

بند دوم: بلوغ ۳۹

بند سوم: عقل ۴۱

بند چهارم ایمان ۴۱

بند پنجم: عدالت ۴۶

بند ششم: علم ۵۱

بند هفتم: اجتهاد ۵۶

بند هشتم: ذکورت ۵۸

بند نهم: کتابت ۶۲

بند دهم: طهارت مولد ۶۲

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد ۶۲

بند دوازدهم: بصر ۶۳

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران ۶۳

بند اول: شرایط داور ۶۴

بند دوم: ممنوعیت های داور ۶۴

مبحث دوم: شرایط داوری ۶۵

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه ۶۵

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق ۷۰

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری ۷۰

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور ۷۰

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی ۷۱

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری

مبحث اول: مرجع داوری ۷۳

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۷۴

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران ۷۴

بند اول: واگذاری صریح طرفین ۷۴

بند دوم: چگونگی تعیین داور ۷۵

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا ۷۵

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث ۷۶

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه ۷۸

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع ۷۸

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور ۷۹

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه ۷۹

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری ۸۱

گفتار اول: رسیدگی داوری ۸۱

گفتار دوم: صدور رای توسط داور ۸۲

بند اول: اعتراض به رای داور ۸۴

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن ۸۷

گفتار اول: ابلاغ رای  داور ۸۷

بند اول: آثار رای ۸۷

بند دوم: بررسی توان اثباتی ۸۸

بند سوم: فراغ داور ۸۸

بند چهارم: توان اجرایی ۸۹

گفتار دوم: اجرای رای داور ۸۹

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری

مبحث اول: بطلان و زوال داوری ۹۲

گفتار اول: بطلان داوری ۹۲

گفتار دوم: زوال داوری ۹۳

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری ۹۳

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین ۹۳

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور ۹۴

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری ۹۴

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور ۹۴

بند ششم: زوال دعوا ۹۴

بند هفتم: انتقال موضوع داوری ۹۵

نتیجه گیری ۹۶

منابع ۱۰۰

این تحقیق قابل ویرایش می باشد و می توانید تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید . همچنین به دلیل محتوای کامل و مفید امکان ارائه در کلاس یا همایش نیز وجود دارد .

عنوان : بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

نوع فایل : ورد (word)

حجم فایل: ۱۸۹ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱۲۴ صفحه

قیمت فایل فقط ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا